Odprte dražbe

 • Odstotek e-dražb z draženjem več artiklov (po tabeli): 66,12 %

  Odstotek vseh e-dražb, kjer se je čas draženja dinamično podaljševal: 37,18 %

 • Število izvedenih klasičnih e-dražb (višanje cene): 121

  Število izvedenih obratnih e-dražb (nižanje cene): 304

 • Dobiček v denarju, dosežen na klasičnih e-dražbah (višanje cene): 1.036.049,00 €

  Povprečen odstotek dobička (razlika med začetno in najvišjo končno ceno draženja): 113,59 %

 • Prihranek v denarju, dosežen na obratnih e-dražbah (razlika med začetno in končno ceno draženja): 1.811.553,00 €

  Povprečen odstotek prihranka (razlika med začetno in najugodnejšo končno ceno draženja): 92,82 %

 • Povprečno število vabljenih dražiteljev: 4

  Povprečno število dražiteljev, ki so dejansko dražili: 2

 • Odstotek dražiteljev, ki so dražili s pomočjo aplikacije na mobilnem telefonu - Android in iOS: 1,27 %

  Odstotek dražiteljev, ki so dražili preko spletnega brskalnika: 98,73 %