Opis odprte dražbe - DUTB ID 202 - SZ MEBLO, KROMBERK

<< Nazaj
 • DUTB ID 202 - SZ MEBLO, KROMBERK

  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 320.000,00 EUR Pričetek draženja: 16.12.2022 13:00 Zunanja povezava: https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-nakup-sz-meblo-kromberk-dutb-id-202/

  Predmet prodaje v tej objavi so nepremičnine z ID znaki:

  • parcela 2304 871/1 (ID 5369277), zazidano stavbno zemljišče v velikosti 5.865,00 m2,
  • parcela 2304 871/2 (ID 2683562), nezazidano stavbno zemljišče v velikosti 490,00 m2,
  • parcela 2304 872/2 (ID 129574), nezazidano stavbno zemljišče v velikosti 362,00 m2,

  ki v naravi predstavljajo stavbna zemljišča v (skupni) izmeri 6.717,00 m2, v poslovni coni Meblo, Kromberk.

  Prijava >>

<< Nazaj