Opis odprte dražbe - ID 6256-003 - PARKIRNO MESTO ŠT. 32 V KAMNIKU

<< Nazaj
 • ID 6256-003 - PARKIRNO MESTO ŠT. 32 V KAMNIKU

  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 4.400,00 EUR Pričetek draženja: 02.02.2022 13:00 Zunanja povezava: https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-nakup-nepremicnine-parkirnega-mesta-st-32-v-kamniku-dutb-id-6256-003/

  Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – parkirnega mesta v Kamniku– DUTB ID 106256-003 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina nepremičnine:

  • z ID znakom: 1908-1372-158 (ID 5608366), v velikosti 12,88 m2, ki v naravi predstavlja parkirno mesto, ki se nahaja v 2. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 15B, 1241 Kamnik; lastništvo do celote,

  ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

  Prijava >>

<< Nazaj