Opis odprte dražbe - POSLOVNI PROSTOR V KOPRU – DUTB ID 2136

<< Nazaj
 • POSLOVNI PROSTOR V KOPRU – DUTB ID 2136

  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 55.000,00 EUR Pričetek draženja: 29.10.2021 13:00 Zunanja povezava: https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-nakup-nepremicnine-poslovni-prostor-v-kopru-dutb-id-2136/

  Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - POSLOVNI PROSTOR V KOPRU – DUTB ID 2136 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

  -             del stavbe 2605-522-11 (ID 5500878) v izmeri 53,2 m2,

  ki v naravi predstavlja neopremljen tehnični prostor – skladišče v izmeri  53,20 m2, na naslovu Pristaniška 43 B, 6000 Koper, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

  Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 55.000,00 EUR, in sicer brezpripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.

  Prijava >>

<< Nazaj