Opis odprte dražbe - ID 1313 - HIŠA Z BAZENOM v ŽALCU

<< Nazaj
 • ID 1313 - HIŠA Z BAZENOM v ŽALCU

  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 300.000,00 EUR Pričetek draženja: 26.01.2022 13:00 Zunanja povezava: https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-nakup-nepremicnine-hisa-z-bazenom-v-zalcu-dutb-id-1313-2/

  Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - hiša z bazenom v Žalcu– DUTB ID 1313 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

  • parcela 996 624/12 (ID 4861970) v velikosti 977,00 m2,

  ki v naravi predstavlja neopremljeno enostanovanjsko stavbo, ID št. 996 1838, po podatkih GURS v izmeri 360,30 m2, po dejanskih podatkih v izmeri 408,46 m2, na naslovu Šarhova ulica 9, Žalec, zgrajeno leta 2000, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

  Prijava >>

<< Nazaj