Opis odprte dražbe - DUTB ID 874 - INDUSTRIJSKA STAVBA V KROMBERKU

<< Nazaj
 • DUTB 874 - INDUSTRIJSKA STAVBA V KROMBERKU

  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 1.140.000,00 EUR Pričetek draženja: 15.12.2022 14:00 Zunanja povezava: https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-nakup-nepremicnine-industrijske-stavbe-v-kromberku-dutb-id-874/

  Predmet prodaje so nepremičnine z ID znaki:

  1. parcela 2304 854/88 (ID 991855) v izmeri 37 m2, v naravi del stavbe 2304-2552;
  2. parcela 2304 854/92 (ID 152556) v izmeri 1.040 m2, v naravi cesta;
  3. parcela 2304 854/239 (ID 2667363) v izmeri 1.905 m2, v naravi del stavbe št. 2351;
  4. parcela 2304 854/240 (ID 3842423) v izmeri 697 m2, v naravi del stavbe št. 2351;
  5. parcela 2304 854/241 (ID 1658434) v izmeri 2.102 m2, v naravi del stavbe št. 2351;
  6. parcela 2304 854/243 (ID 3842424) v izmeri 331 m2, v naravi del stavbe št. 2351;
  7. parcela 2304 854/254 (ID 3682625) v izmeri 192 m2, v naravi del stavbe št. 2351;

  lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

  Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 15.12.2022 ob 14:00 uri,
  • rok za prijavo:  do 13.12.2022 do 23:59:59 ure,
  • varščina: 60.000,00 EUR
  • rok za plačilo varščine do 13.12.2022,
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 14.12.2022,
  • izklicna cena: 1.140.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN /
   22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec. V primeru nakupa pogodbenega predmeta, ki je obdavčen z DPN, ker izbrani ponudnik (ali predkupni
   upravičenec) nima pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1, bo izbrani ponudnik (ali predkupni upravičenec) dolžan plačati najvišjo ponujeno neto ceno povečano za popravek odbitka DDV v višini 252.158,72 EUR, ki bi nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV.
  • korak draženja: 30.000,00 EUR.

  Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

  Prijava >>

<< Nazaj