Opis odprte dražbe - POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT V SLOVENSKIH KONJICAH - DUTB RE ID 0210

<< Nazaj
 • POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT V SLOVENSKIH KONJICAH - DUTB RE ID 0210

  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 650.000,00 EUR Pričetek draženja: 02.02.2022 13:00 Zunanja povezava: https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-nakup-nepremicnine-poslovno-stanovanjski-objekt-v-slovenskih-konjicah-dutb-re-id-0210/

  Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – poslovno stanovanjskega objekta v Slovenskih Konjicah – DUTB ID 0210 so nepremičnine:

  • parcela 1115 71/4 (ID 144936), v velikosti 1.835,00 m2, ki v naravi predstavlja asfaltiran dovoz, javni pločnik in urejen park ob hiši;parcela 1115 71/8 (ID 1151851), v velikosti 614,00 m2, ki v naravi predstavlja zemljišče pod stavbo in asfaltiran dovoz;
  • parcela 1115 1328/4 (ID 2128341), v velikosti 167,00 m2, ki v naravi predstavlja asfaltiran dovoz;
  • parcela 1115 1031/17 (ID 2633075), v velikosti 91,00 m2, ki v naravi predstavlja asfaltiran dovoza;
  • parcela 1115 1366/29 (ID 3839180), v velikosti 91,00 m2, v naravi predstavlja javni pločnik in urejen park ob hiši;

  ki v naravi predstavlja zaokroženo celoto, na kateri stoji poslovno – stanovanjski objekt, v štirih etažah, z garažo, na naslovu Šolska ulica 14, 3210 Slovenske Konjice skupni izmeri 2.798,00 m2.

  Prijava >>

<< Nazaj