Opis odprte dražbe - KOMPLEKS V IHANU - DUTB ID 1525

<< Nazaj
  • KOMPLEKS V IHANU - DUTB ID 1525

    Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 6.555.555,00 EUR Pričetek draženja: 17.12.2021 13:00 Zunanja povezava: https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-nakup-nepremicnine-kompleksa-v-ihanu-v-lasti-druzbe-br89-d-o-o-dutb-id-1525/

    Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – KOMPLEKSA V IHANU – v lasti družbe BR89 d.o.o. – DUTB ID 1525 so nepremičnine, ki v naravi predstavljajo 74 stavbno – kmetijskih zemljišč v skupni velikosti 133.901 m2 v Ihanu, na katerih stojijo objekti, ki v naravi predstavljajo kmetijske hleve, pomožne objekte ter upravno stavbo bivše farme Ihan, vse na naslovu Breznikova cesta 89, 1230 Domžale, pri čemer so skladno z novim OPN Občine Domžale objekti predvideni za rušenje, lastništvo do celote, ki so v lasti BR89, projektna družba, d.o.o., matična številka: 5403693000.

    Prijava >>

<< Nazaj