Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'ID 864 - ZEMLJIŠČA V PREBOLDU' - Pregled
  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 240.000,00 EUR Pričetek draženja: 21.01.2022 13:00 Zunanja povezava: https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-nakup-zemljisca-v-preboldu-dutb-id-864/

  Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup zemljišča v Preboldu – DUTB ID 864 so nepremičnine z ID znaki:

  • parcela 1005 561/13, v velikosti 247,00 m2,
  • parcela 1005 561/32, v velikosti 57,00 m2,
  • parcela 1005 561/33, v velikosti 438,00 m2,
  • parcela 1005 561/34, v velikosti 594,00 m2,
  • parcela 1005 561/35, v velikosti 44,00 m2,
  • parcela 1005 561/36, v velikosti 49,00 m2,
  • parcela 1005 561/37, v velikosti 608,00 m2,
  • parcela 1005 561/38, v velikosti 810,00 m2,
  • parcela 1005 561/39, v velikosti 38,00 m2,
  • parcela 1005 561/40, v velikosti 574,00 m2,
  • parcela 1005 561/41, v velikosti 666,00 m2,
  • parcela 1005 561/42, v velikosti 50,00 m2,
  • parcela 1005 561/43, v velikosti 512,00 m2,
  • parcela 1005 561/44, v velikosti 498,00 m2,
  • parcela 1005 561/45, v velikosti 503,00 m2,
  • parcela 1005 561/46, v velikosti 411,00 m2,
  • parcela 1005 561/47, v velikosti 231,00 m2,
  • parcela 1005 561/48, v velikosti 21,00 m2,
  • parcela 1005 561/49, v velikosti 1.078,00 m2,
  • parcela 1005 561/50, v velikosti 469,00 m2,
  • parcela 1005 561/51, v velikosti 521,00 m2,
  • parcela 1005 561/52, v velikosti 545,00 m2,
  • parcela 1005 561/53, v velikosti 502,00 m2,
  • parcela 1005 561/54, v velikosti 520,00 m2,
  • parcela 1005 561/55, v velikosti 666,00 m2,

  ki v naravi predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča v skupni izmeri 10.652,00 m2 in so do celote v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
  Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • << Nazaj