Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'DUTB ID 202 - SZ MEBLO, KROMBERK' - Pregled
  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 320.000,00 EUR Pričetek draženja: 16.12.2022 13:00 Zunanja povezava: https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-nakup-sz-meblo-kromberk-dutb-id-202/

  Predmet prodaje v tej objavi so nepremičnine z ID znaki:

  • parcela 2304 871/1 (ID 5369277), zazidano stavbno zemljišče v velikosti 5.865,00 m2,
  • parcela 2304 871/2 (ID 2683562), nezazidano stavbno zemljišče v velikosti 490,00 m2,
  • parcela 2304 872/2 (ID 129574), nezazidano stavbno zemljišče v velikosti 362,00 m2,

  ki v naravi predstavljajo stavbna zemljišča v (skupni) izmeri 6.717,00 m2, v poslovni coni Meblo, Kromberk.

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
  Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • << Nazaj