Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'ID 6256-003 - PARKIRNO MESTO ŠT. 32 V KAMNIKU' - Pregled
  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 4.400,00 EUR Pričetek draženja: 02.02.2022 13:00 Zunanja povezava: https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-nakup-nepremicnine-parkirnega-mesta-st-32-v-kamniku-dutb-id-6256-003/

  Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – parkirnega mesta v Kamniku– DUTB ID 106256-003 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina nepremičnine:

  • z ID znakom: 1908-1372-158 (ID 5608366), v velikosti 12,88 m2, ki v naravi predstavlja parkirno mesto, ki se nahaja v 2. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 15B, 1241 Kamnik; lastništvo do celote,

  ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
  Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • << Nazaj