Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'DUTB ID 525-004 - POZIDANA ZEMLJIŠČA KOMPLEKS POMURKA ' - Pregled
  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 390.000,00 EUR Pričetek draženja: 14.12.2022 13:00 Zunanja povezava: https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-nakup-nepremicnine-pozidanih-zemljisc-v-kompleksu-pomurka-v-murski-soboti-enota-f-dutb-id-525-004/

  Predmet prodaje v tej objavi so nepremičnine z ID znaki:

  1. parcela 105 3879/12 (ID 2047309), v izmeri 23.211 m2, do celote,
  2. parcela 105 3879/46 (ID 7168339), v izmeri 2.020 m2, do celote,

  s pripadajočimi deleži na dostopnih poteh:

  1. parcela 105 3879/15 (ID 5331034), v izmeri 810 m2, v deležu do 24/100,
  2. parcela 105 3879/18 (ID 1310133), v izmeri 4.045 m2, v deležu do 24/100,
  3. parcela 105 3879/2 (ID 3157441), v izmeri 4.870 m2, do deleža 24/100,
  4. parcela 105 3879/27 (ID 872479), v izmeri 1.716 m2, do deleža 24/100,
  5. parcela 105 3879/29 (ID 4165734), v izmeri 4.326 m2, v deležu do 24/100,
  6. parcela 105 3879/32 (ID 2317733), v izmeri 2.152 m2, v deležu do 24/100,
  7. parcela 105 3879/35 (ID 3998073), v izmeri 2.873 m2, v deležu do 24/100,
  8. parcela 105 3879/37 (ID 974271), v izmeri 1.236 m2, v deležu do 24/100,
  9. parcela 105 3879/41 (ID 7168341), v izmeri 2.392 m2, v deležu do 24/100,
  10. parcela 105 3879/42 (ID 7168342), v izmeri 3.467 m2, v deležu do 24/100,
  11. parcela 105 3879/43 (ID 7168343), v izmeri 2.916 m2, v deležu do 24/100,

  ki v naravi predstavljajo pozidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 25.231 m2 in pripadajoče dostopne poti, v kompleksu Pomurka v Murski Soboti.

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
  Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • << Nazaj