Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'Elektronska javna dražba za nakup stavbnega zemljišča na Hočkem Pohorju – DUTB ID 100267' - Pregled
  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 174.500,00 EUR Pričetek draženja: 11.08.2021 13:00 Zunanja povezava: http://realestate.dutb.eu/prodaja/prodaja.k1/Slovenija.d194/Podravska.r12/zemljisce.v5/Stavbno_zemljisce_Hocko_Pohorje.html

  Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup stavbnega zemljišča na Hočkem Pohorju – DUTB ID 100267 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

  - parcela 699 405 (ID 5275954) v izmeri 2.230 m2,

  - parcela 699 406/19 (ID 1078204) v izmeri 2.805 m2,

  - parcela 699 406/20 (ID 1245944) v izmeri 2.640 m2,

  - parcela 699 406/26 (ID 1581460) v izmeri 2.680 m2,

  ki v naravi predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča v skupni izmeri  10.355 m2 na Hočkem Pohorju.

  Opomba: izklicna cena znaša 175.000 EUR (pod izklicno ceno je naveden znesek 174.500 EUR, saj mora vsaj en dražitelj, da bo dražba uspešna, enkrat dražiti in dvigniti ceno na najmanj 175.000 EUR - za podrobnosti glej vsebino objave edražbe).

  Več podatkov na povezavi:

  http://realestate.dutb.eu/prodaja/prodaja.k1/Slovenija.d194/Podravska.r12/zemljisce.v5/Stavbno_zemljisce_Hocko_Pohorje.html

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
  Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • Strinjam se z objavo vnesenega imena oz. naziva kupca v zapisniku o izvedeni dražbi, ki bo zaradi transparentnosti postopka na voljo vsem dražiteljem po zaključku elektronske dražbe.
 • << Nazaj