Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'HOTEL ARENA V MARIBORU- DUTB ID 127' - Pregled
  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 2.125.000,00 EUR Pričetek draženja: 27.10.2021 13:00 Zunanja povezava: https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-nakup-hotela-arena-v-mariboru-dutb-id-127/

  Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup HOTELA ARENA V MARIBORU – DUTB ID 127 so nepremičnine:

  1. parcela 677 1178/2 (ID 3939263) v izmeri 1.268 m², v naravi zemljišče okoli Hotela Arena (stari del);
  2. parcela 677 1178/4 (ID 6426088) v izmeri 2.035 m², v naravi opremljen rabljen Hotel Arena (novi del), stavba ID št. 677-1233;
  3. parcela 677 1178/6 (ID 7193606) v izmeri 2.788 m², v naravi del parkirišča;
  4. parcela 677 1178/7 (ID 7193605) v izmeri 5.242 m², v naravi parkirišče in ostale dovozne poti;
  5. parcela 677 1178/8 (ID 7193607) v izmeri 4.725 m², v naravi smučišče oz. smučarski poligon;
  6. parcela 677 1179/1 (ID 3013480) v izmeri 1.881 m², v naravi opremljen rabljen Hotel Arena (stari del), stavbe ID št. 677-1748, 677-1749 in 677-1750;

  ki v naravi predstavlja Hotel ARENA in Prizidek k Hotelu Arena skupne površine 4.871 m² na zemljiščih v skupni izmeri 17.939 m², na naslovu POT K MLINU 57, 2000 MARIBOR.

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
  Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • << Nazaj