Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'PARKIRNO MESTO V STANOVANJSKEM NASELJU NOKTURNO, KOPER – DUTB ID 42-257' - Pregled
  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 7.200,00 EUR Pričetek draženja: 28.10.2021 14:00 Zunanja povezava: https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-nakup-nepremicnine-parkirnega-mesta-v-stanovanjskem-naselju-nokturno-koper-dutb-id-42-257/

  Predmet prodaje je parkirno mesto z oznako G IV PM 9, v izmeri 12,77 m2, ki se nahaja v 9. etaži večstanovanjskega objekta DE v naselju Nokturno, na naslovu Kvedrova cesta 24-26, Koper, zgrajenem v letu 2010.

  Parkirno mesto je manj funkcionalno, ožje in omejeno s steno in stebrom.

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
  Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • << Nazaj