Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'POSLOVNI PROSTOR V KOPRU – DUTB ID 2136' - Pregled
  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 55.000,00 EUR Pričetek draženja: 29.10.2021 13:00 Zunanja povezava: https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-nakup-nepremicnine-poslovni-prostor-v-kopru-dutb-id-2136/

  Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - POSLOVNI PROSTOR V KOPRU – DUTB ID 2136 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

  -             del stavbe 2605-522-11 (ID 5500878) v izmeri 53,2 m2,

  ki v naravi predstavlja neopremljen tehnični prostor – skladišče v izmeri  53,20 m2, na naslovu Pristaniška 43 B, 6000 Koper, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

  Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 55.000,00 EUR, in sicer brezpripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
  Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • << Nazaj