Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'KOMPLEKS V IHANU - DUTB ID 1525' - Pregled
  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 6.555.555,00 EUR Pričetek draženja: 17.12.2021 13:00 Zunanja povezava: https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-nakup-nepremicnine-kompleksa-v-ihanu-v-lasti-druzbe-br89-d-o-o-dutb-id-1525/

  Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – KOMPLEKSA V IHANU – v lasti družbe BR89 d.o.o. – DUTB ID 1525 so nepremičnine, ki v naravi predstavljajo 74 stavbno – kmetijskih zemljišč v skupni velikosti 133.901 m2 v Ihanu, na katerih stojijo objekti, ki v naravi predstavljajo kmetijske hleve, pomožne objekte ter upravno stavbo bivše farme Ihan, vse na naslovu Breznikova cesta 89, 1230 Domžale, pri čemer so skladno z novim OPN Občine Domžale objekti predvideni za rušenje, lastništvo do celote, ki so v lasti BR89, projektna družba, d.o.o., matična številka: 5403693000.

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
  Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • << Nazaj