Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'ZEMLJIŠČA V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI – DUTB ID 106198' - Pregled
  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 8.250.000,00 EUR Pričetek draženja: 04.11.2021 14:00 Zunanja povezava: https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-nakup-zemljisc-v-rozni-dolini-v-ljubljani-dutb-id-106198/

  Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup stavbnega ZEMLJIŠČ V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI – DUTB ID 106198 so nepremičnine z ID znaki:

  1.    parcela 1723 450 (ID 3887472) v izmeri 396 m2,

  2.     parcela 1723 451/1 (ID 2864049) v izmeri 1.580 m2,

  3.     parcela 1723 451/2 (ID 4119076) v izmeri 2.141 m2,

  4.     parcela 1723 451/6 (ID 4879508) v izmeri 163 m2,

  5.     parcela 1723 451/7 (ID 1855700) v izmeri 247 m2,

  6.     parcela 1723 451/8 (ID 3677729) v izmeri 467 m2,

  7.     parcela 1723 451/9 (ID 651057) v izmeri 1.233 m2,

  8.     parcela 1723 451/10 (ID 612109) v izmeri 647 m2,

  9.     parcela 1723  451/11 (ID 2449809) v izmeri 114 m2,

  10.   parcela 1723 451/12 (ID 177721) v izmeri 546 m2,

  11.   parcela 1723 451/13 (ID 4178739) v izmeri 691 m2,

  12.   parcela 1723 452/1 (ID 4055608) v izmeri 60 m2,

  13.   parcela 1723 452/2 (ID 969414) v izmeri 81 m2,

  14.   parcela 1723 453 (ID 3278111) v izmeri 675 m2,

  15.   parcela 1723 454/1 (ID 1352834) v izmeri 649 m2,

  16.   parcela 1723 454/2 (ID 3368011) v izmeri 16 m2,

  17.   parcela 1723 456 (ID 213801) v izmeri 332 m2,

  18.   parcela 1723 457/1 (ID 3320048) v izmeri 598 m2,

  19.   parcela 1723 457/2 (ID 4160882) v izmeri 37 m2,

  20.   parcela 1723 458 (ID 3404417) v izmeri 784 m2,

  21.   parcela 1723 459 (ID 4558406) v izmeri 729 m2,

  22.   parcela 1723 460 (ID 4726643) v izmeri 775 m2,

  23.   parcela 1723 461 (ID 3320049) v izmeri 114 m2,

  24.   parcela 1723 462 (ID 1431067) v izmeri 623 m2,

  25.   parcela 1723 465/3 (ID 1033692) v izmeri 754 m2,

  26.   parcela 1723 466 (ID 5214626) v izmeri 691 m2,

  27.   parcela 1723 467 (ID 1185132) v izmeri 98 m2,

  28.   parcela 1723 468 (ID 5214625) v izmeri 701 m2,

  29.   parcela 1723 469/1 (ID 4597885) v izmeri 688 m2,

  30.   parcela 1723 469/2 (ID 2078380) v izmeri 39 m2,

  ki v naravi predstavlja trideset nepozidanih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 16.669 m2, na naslovu Rožna Dolina, cesta XVI, v Ljubljani, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
  Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • << Nazaj