Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'DUTB ID 5059-001 - NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA TRNOVSKO PREDMESTJE' - Pregled
  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 1.820.000,00 EUR Pričetek draženja: 06.07.2022 13:00 Zunanja povezava: https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-nakup-nepremicnine-nepozidana-zemljisca-trnovsko-predmestje-dutb-id-5059-001-3/

  Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA TRNOVSKO PREDMESTJE – DUTB ID 5059-001 so nepremičnine ID znak:

  • parcela 1722 799/1 (ID 4110984), v izmeri 29.980 m2, 14661/29980 delež v izmeri 14.661 m2,
  • parcela 1722 799/8 (ID 857649), v izmeri 7.083 m2,  130/7083 delež v izmeri 130 m2;

  ki v naravi predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča v skupni izmeri 37.063 m2, ki se nahajajo ob Cesti dveh cesarjev v Ljubljani.

  Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 06.07.2022 ob 13:00 uri,
  • rok za prijavo:  do 04.07.2022 do 23:59:59 ure,
  • varščina: 91.000,00 EUR
  • rok za plačilo varščine do 04.07.2022,
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 05.07.2022,
  • izklicna cena: 1.820.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
  Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • << Nazaj