Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'ID 6078-003 STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT NA LESJAKOVI ULICI V MARIBORU' - Pregled
  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 270.000,00 EUR Pričetek draženja: 03.06.2022 13:00 Zunanja povezava: https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-nakup-nepremicnine-stanovanjsko-poslovnega-objekta-na-lesjakovi-ulici-v-mariboru-dutb-id-106078-003/

  Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – STANOVANJSKO POSLOVNEGA OBJEKTA NA LESJAKOVI ULICI V MARIBORU – DUTB ID 106078-003 so nepremičnine z ID znakom:

  • parcela 676 568/4 (ID 3591271) v izmeri 716 m2
  • parcela 676 568/27 (ID 1239810) v izmeri 521 m2

  ki v naravi predstavljajo pozidano zemljišče ID znak: parcela 676 568/4 v izmeri 716 m2, na katerem stoji stanovanjsko - poslovna stavba (l. 1999 GURS) ID št.  676-1378, NTP 720 m2, UTP 590 m2 (podatek GURS), na naslovu Lesjakova ulica 9, Maribor. Na istem zemljišču stoji tudi starejši objekt (l. 1950 GURS), ID št. 676-989, predviden za rušenje, NTP 60 m2 (podatek GURS). Predmet prodaje pa je tudi sosednje nepozidano stavbno zemljišče ID znak: parcela  676 568/27 v izmeri 521 m2. Lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

  Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 03.06.2022 ob 13:00 uri,
  • rok za prijavo:  do 01.06.2022 do 23:59:59 ure,
  • varščina: 15.000,00 EUR,
  • rok za plačilo varščine do 01.06.2022,
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 02.06.2022,
  • izklicna cena: 270.000 EUR + davek (deloma 2% DPN + deloma 22% DDV),
  • korak draženja: 6.000,00 EUR.
 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
  Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • << Nazaj